Kurz tetování

Rekvalifikační kurz tetování

Náš salon zajišťuje rekvalifikační kurz tetování na základě § 108 zákona č. 435/2004 Sb. a vyhlášky č. 176/2009 Sb. Jsme držitelem akreditace udělené MŠMT ČR pro pracovní činnost TATÉR (69-34-M). Tímto jsme oprávněni k provozování kurzů tetování a následně k vystavení osvědčení o získání profesní kvalifikace pro pracovní činnost Tatér, odpovídající úrovni Evropského rámce kvalifikací (EQF). Toto je potřebné k získání živnostenského oprávnění k provozování  „Činností, při kterých je porušována integrita lidské kůže” (Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. – Příloha č. 2 – Živnosti vázané).

Vstupní předpoklady

Dosažení věku 18 let. Potvrzení o zdravotní způsobilosti. Vyučení nebo rekvalifikační kurz v oboru kosmetička nebo zkouška z profesní kvalifikace Kosmetička.

Kurz kosmetičky může být nastoupen současně s kurzem Tatér, jedinou podmínkou je úspěšně dokončený kurz kosmetička před dokončením kurzu Tatér.

Co od vás potřebujeme?

Kopie zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství

+ kopie potvrzení o zdravotní způsobilosti

+ kopie nejvyššího dosaženého vzdělání

+ kopie certifikátu z kosmetiky

Informace o kurzu:

Cena kurzu je 35000,-Kč

Je požadována záloha ve výši 17500,-Kč, která se platí při podání přihlášky na kurz a v polovině kurzu se doplácí druhá polovina platby za kurz (17500,-Kč).

Opravné termíny závěrečné zkoušky kurzu jsou zpoplatněné částkou 2000,-Kč za účastníka kurzu.

Délka kurzu přibližně 2,5 měsíců (317 hodinové dotace).

Přibližné termíny rekvalifikačního kurzu během roku 2021.

Květen – Červen

Červenec – Srpen

Září – Říjen

Listopad – Prosinec

Přihlášky na kurz si můžete vyzvednout v salonu.

Pro bližší informace můžete volat ma číslo +420 604 276 575

Absolvent kurzu získá odborné znalosti provádění tetováže, základy hygieny, základy anatomie a fyziologie lidského těla a dermatologie. Získá potřebné znalosti pro komunikaci se zákazníkem a základy legislativy. Po absolvování státní zkoušky absolvent obdrží osvědčení s celostátní platností pro živnost porušení integrity lidské kůže. Po úspěšném absolvování profesní zkoušky, získáte OSVĚDČENÍ O ZÍSKÁNÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE.