Kurz tetování

Rekvalifikační kurz tetování

Náš salon zajišťuje rekvalifikační kurz tetování na základě § 108 zákona č. 435/2004 Sb. a vyhlášky č. 176/2009 Sb. Jsme držitelem akreditace udělené MŠMT ČR pro pracovní činnost TATÉR (69-34-M). Tímto jsme oprávněni k provozování kurzů tetování a následně k vystavení osvědčení o získání profesní kvalifikace pro pracovní činnost Tatér, odpovídající úrovni Evropského rámce kvalifikací (EQF). Toto je potřebné k získání živnostenského oprávnění k provozování  „Činností, při kterých je porušována integrita lidské kůže” (Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. – Příloha č. 2 – Živnosti vázané).

Vstupní předpoklady

Vyučení nebo rekvalifikační kurz v oboru kosmetička nebo zkouška z profesní kvalifikace Kosmetička nebo odborná způsobilost podle § 8 ost. 2 nebo § 3 odst. 1 vyhlášky č. 77/1981 Sb. o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovních ve zdravotnictví, obor: všeobecná zdravotní sestra nebo dětská sestra nebo porodní asistentka (ženská sestra) nebo lékař. Kurz kosmetičky může být nastoupen současně s kurzem Tatér, jedinou podmínkou je úspěšně dokončený kurz kosmetička před dokončením kurzu Tatér. Dosažení věku 18 let, středoškolské vzdělání, Potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Informace o kurzu:

Cena kurzu je 35000,-Kč

Délka kurzu je 317 hodinové dotace (rozloženo do 3 měsíců).

Přibližné spuštění rekvalifikačního kurzu bude během srpna 2020.

Přihlášky na kurz si můžete vyzvednout v salonu.

Pro bližší informace můžete volat ma číslo +420 604 276 575

Absolvent kurzu získá odborné znalosti provádění tetováže, základy hygieny, základy anatomie a fyziologie lidského těla a dermatologie. Získá potřebné znalosti pro komunikaci se zákazníkem a základy legislativy. Po absolvování státní zkoušky absolvent obdrží osvědčení s celostátní platností pro živnost porušení integrity lidské kůže. Po úspěšném absolvování profesní zkoušky, získáte OSVĚDČENÍ O ZÍSKÁNÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE.