Kurz tetování

Rekvalifikační kurz tetování

Náš salon zajišťuje rekvalifikační kurz tetování na základě § 108 zákona č. 435/2004 Sb. a vyhlášky č. 176/2009 Sb. Jsme držitelem akreditace udělené MŠMT ČR pro pracovní činnost TATÉR (69-34-M). Tímto jsme oprávněni k provozování kurzů tetování a následně k vystavení osvědčení o získání profesní kvalifikace pro pracovní činnost Tatér, odpovídající úrovni Evropského rámce kvalifikací (EQF). Toto je potřebné k získání živnostenského oprávnění k provozování  „Činností, při kterých je porušována integrita lidské kůže” (Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. – Příloha č. 2 – Živnosti vázané).

Vstupní předpoklady

Dosažení věku 18 let. Potvrzení o zdravotní způsobilosti. Vyučení nebo rekvalifikační kurz v oboru kosmetička nebo zkouška z profesní kvalifikace Kosmetička.

Kurz kosmetičky může být nastoupen současně s kurzem Tatér, jedinou podmínkou je úspěšně dokončený kurz kosmetička před dokončením kurzu Tatér.

Kosmetický kurz

Zajišťuje Rekvalifikační centrum Blanka Chválová. S tímto centrem máme velmi dobré zkušenosti a vřele vám jej doporučujeme.Při podání závazné přihlášky na náš tetovací kurz, pokystuje toto centrum slevu na kurz kosmetiky. Odkaz na webové stránky:

Home

Nově spolupracujeme také s Regionálním centrem profesního vzdělávání, které zajišťuje rekvalifikační kurz kosmetika. Odkaz na webové stránky:

http://www.rekvalifikace-prace.cz/plzen/

Co od vás potřebujeme?

Kopie zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství

+ kopie potvrzení o zdravotní způsobilosti

+ kopie nejvyššího dosaženého vzdělání

+ kopie certifikátu z kosmetiky

Informace o kurzu:

Cena kurzu je 35000,-Kč

Je požadována záloha ve výši 17500,-Kč, která se platí při podání přihlášky na kurz a v polovině kurzu se doplácí druhá polovina platby za kurz (17500,-Kč).

Samotné závěrečné zkoušky kurzu jsou zpoplatněné částkou 10000,-Kč za účastníka kurzu.

Délka kurzu přibližně 2,5 měsíců (317 hodinové dotace).

Přibližné termíny rekvalifikačních kurzů během roku 2022

od 12. ledena

od 23. března

od 1. června

od 10. srpna

od 19. řijna

Přihlášky na kurz si můžete vyzvednout v salonu.

Pro bližší informace můžete volat ma číslo +420 604 276 575

Absolvent kurzu získá odborné znalosti provádění tetováže, základy hygieny, základy anatomie a fyziologie lidského těla a dermatologie. Získá potřebné znalosti pro komunikaci se zákazníkem a základy legislativy. Po absolvování státní zkoušky absolvent obdrží osvědčení s celostátní platností pro živnost porušení integrity lidské kůže. Po úspěšném absolvování profesní zkoušky, získáte OSVĚDČENÍ O ZÍSKÁNÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE.