Vítáme Vás na internetových  stránkách muzea rodiny Škodových. Muzeum bylo založeno v říjnu 2018  v historické budově  Vodárenské „Černé“ věže v pražské ulici v Plzni. Muzeum je věnováno především doktoru medicíny Josefu Tomáši Škodovi, významnému lékaři, který se ve Vodárenské věži narodil, a v jehož rodném pokoji se nachází expozice jemu věnovaná. Druhá polovina muzea je  věnovaná  významnému továrníkovi Emilu rytíři Škodovi, jenž na sklonku šedesátých let 19. století v Plzni založil věhlasné Škodovi závody. 

O objektu Vodárenské věže:

Budova gotické věže byla postavena roku 1532 jako součást opevnění města Plzně. Původně věž systémem pump zásobovala město vodou.  Přestavba do dnešní podoby na rohu dnešní Pražské ulice  je z roku 1822. Podzemní část věže je součástí prohlídkového okruhu plzeňského podzemí, do kterého je vstup z budovy Pivovarského muzea Veleslavínova 58/6.